Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
A co jeśli już więcej się nie spotkamy? Co jeśli już zawsze będziemy gdzieś daleko? Byłoby to na najlepsze czy najgorsze wyjście?
Bo najgorsza jest świadomość, że minęło coś pięknego, co już więcej nie będzie miało szansy się powtórzyć...
— nie ma nic gorszego
Reposted fromchocoway chocoway
"Ja nie chcę wiele.
Ciebie i zieleń.
I żeby sercu było bezpiecznie".
— Władysław Broniewski
Reposted fromcytaty cytaty
7081 b0a5 500
Reposted fromkoishikomeiji koishikomeiji
Miłość nie istnieje. To, co zespala rodziny i pary małżeńskie, nie jest miłością. To głupota, egoizm lub strach. Miłości nie ma. Troska o samego siebie istnieje. Przywiązanie zbudowane na obopólnej korzyści istnieje. Samozadowolenie istnieje. Ale nie miłość. Miłość trzeba stworzyć na nowo.
— Total Eclipse
Dobrze i pięknie jest tu, gdzie jesteśmy, ale nie umiemy tego dostrzec, docenić ani polubić, bo coś gna nas tam, gdzie nas nie ma.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
0763 0163
Reposted fromgoaskalicee goaskalicee
Reposted frommayamar mayamar
9115 2990
Reposted fromnyaako nyaako
Życie chwilą bieżącą jest podstawą efektywnego życia. Gdy się nad tym dobrze zastanowisz, to stwierdzisz, że nie ma właściwie innych chwil, w których mógłbyś żyć. Teraźniejszość jest wszystkim, co mamy, a przyszłość jest tylko następną chwilą bieżącą, którą przeżywasz, gdy nadchodzi jej pora. Jedno jest pewne: nie możesz nią żyć, dopóki ona nie nadejdzie.
— Wayne W. Dyer
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
1460 e67b 500
Reposted fromcholera cholera viamirabelia mirabelia
8326 f782 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię. 
— Marek Hłasko; Listy do Matki
Reposted fromnewnightmare newnightmare viamirabelia mirabelia
3435 18c9
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamirabelia mirabelia
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura, "Nocna jazda pociągiem"
Reposted fromdnienie dnienie viamirabelia mirabelia
- Jak długo się już znamy?
- Cztery lata z wieloma dziurami pośrodku.
- Jak brokat nadjedzony przez mole?
- Jak dwoje ludzi, którzy nigdy nie chcieli wziąć na siebie żadnej odpowiedzialności- którzy chcieli mieć wszystko i nic nie dawać.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viamirabelia mirabelia
Lecz uśmiecham się, bo w teczce niosę książki, po których się spodziewam, że wieczorem dowiem się z nich o samym sobie czegoś, czego jeszcze nie wiem.
— Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
Reposted fromunr-eal unr-eal viamirabelia mirabelia
  Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zgubionego siebie.
— Mariusz Maślanka "Na imię mam Jestem"
Reposted fromIriss Iriss viamirabelia mirabelia
1907 3e0c 500
Brucki.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viamirabelia mirabelia
0082 2490 500
Reposted fromkulamin kulamin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl